Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η Συνερτζι Α.Ε. σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, καθώς και για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για μας, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση και μέλημα μας είναι να αισθάνεστε άνετα και ασφαλείς κατά την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες μας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη/χρήστη του ιστότοπου www.skodasynergy.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, όπως επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η εταιρεία Συνερτζι A.E. συλλέγει και διαχειρίζεται προσωπικά στοιχεία των πελατών/χρηστών του site, μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

 • Κλείσιμο ραντεβού για Test -Drive
 • Κλείσιμο ραντεβού για Επισκευή / Συντήρηση
 • Αποστολή προσφοράς
 • Αποστολή ενημερωτικού υλικού
 • Δυνατότητα προσωποποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών από τον πελάτη/χρήστη.

Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Συνερτζι Α.Ε. και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες – ενίοτε και τα συμβεβλημένα με αυτή φυσικά ή νομικά πρόσωπα – υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Συνερτζι Α.Ε.) ή των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών ή των συμβεβλημένων με αυτήν προσώπων, αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης από την επίσκεψη του πελάτη/χρήστη στο site με σκοπό:

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους πελάτες/χρήστες του,
 • την εν γένει ενημέρωση του πελάτη/χρήστη,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του πελάτη/ χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site,
 • την ενημέρωση του πελάτη/χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών, κ.λπ.),
 • την εύρυθμη λειτουργία του site,
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Η εταιρεία Συνερτζι Α.Ε. δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών/ χρηστών του site σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων, εντολών ή δικαστικών αποφάσεων από και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η εταιρεία Συνερτζι Α.Ε. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι πελάτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.


Ο πελάτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του site προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση IP σας καταγράφεται στους server μας για λόγους ασφαλείας (αναγνώριση επιθέσεων) και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας.

Cookies

Ο ιστότοπος της Συνερτζι Α.Ε. χρησιμοποιεί cookies (Google Analytics) για την ανώνυμη συλλογή και ανάλυση δεδομένων των επισκέψεων στις ιστοσελίδες του, όπως π.χ. ιστοσελίδα προέλευσης, χρόνος παραμονής και πληροφορίες συστήματος (browser, ανάλυση οθόνης). Αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας. Αν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookies στον σκληρό σας δίσκο μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser).

Συλλογή Πληροφοριών

Ο ιστότοπος της Συνερτζι Α.Ε. συλλέγει δεδομένα επισκεπτών μέσω των διαφόρων φορμών που ζητούν συμπλήρωση από τους χρήστες προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες από αυτές που αναφέρονται στις ιστοσελίδες μας, όπως ενημερωτικό υλικό, test drive, service, newsletter κτλ. Τα στοιχεία που εισάγονται (όπως oνοματεπώνυμo, διεύθυνση, email, τηλέφωνο), αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της Συνερτζι Α.Ε..

Δικαίωμα Επιλογής / Πληροφόρησης

Τα στοιχεία που εισάγετε συλλέγονται για λόγους προώθησης και μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την αποστολή στον χρήστη που τα εισήγαγε, πληροφοριών για την εταιρία μας, ενημερωτικού υλικού, ή ακόμα για να έρθουμε σε προσωπική επαφή με τον συγκεκριμένο χρήστη εάν και όποτε χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση αν ο οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί την αφαίρεση των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων μας αρκεί να μας ενημερώσει γι' αυτό του το αίτημα το διαχειριστή του ιστότοπου. Επίσης κατόπιν αιτήματος οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στη βάση μας και να τα διαγράψει ή να τα τροποποιήσει.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)

Στον ιστότοπό μας ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστοσελίδες με διαφορετική πολιτική διαχείρισης του απορρήτου των δεδομένων από αυτή που περιγράφεται εδώ. Θα ήταν σκόπιμο να ελέγχετε την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών, ειδικά αν πρόκειται να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η Συνερτζι Α.Ε. δεν φέρει καμμία ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των ιστσελίδων αυτών.

Social Plug-Ins

Στον ιστότοπο της Συνερτζι Α.Ε. θα βρείτε τα αποκαλούμενα social plugins (κουμπιά κοινωνικών δικτύων) όπως το Facebook. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας τα κουμπιά αυτά είναι απενεργοποιημένα και δεν αποστέλλουν δεδομένα στο κοινωνικό δίκτυο χωρίς τη συμμετοχή σας. Η ενεργοποίησή τους γίνεται με το πάτημά τους και παραμένουν ενεργά μέχρι την διαγραφή των σχετικών αρχείων cookies από τον υπολογιστή σας. Η Συνερτζι Α.Ε. δεν έχει κανένα έλεγχο στην έκταση των στοιχείων που συλλέγονται από τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κουμπιών social plugins.

Ασφάλεια

Η Συνερτζι Α.Ε. λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της κακής διαχείρισης, της αλλοίωσης ή της απώλειας των δεδομένων που μας παρέχετε. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα μέτρα ασφαλείας να ανταποκρίνονται στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροποποιήσεις στα προϊόντα

Μερικές από τις προϊοντικές πληροφορίες, απεικονίσεις και εικόνες που εμπεριέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, είναι πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί για γενική χρήση από τη ŠKODA AUTO, η διατήρηση ωστόσο των οποίων αποτελεί ευθύνη κάθε χώρας. Κατά συνέπεια, οι απεικονίσεις μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, ειδικά εξαρτήματα ή σειρά προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην βασική παραγωγή ή εκτέλεση ή ακόμα και να αποτελούν συγκεκριμένες εκτελέσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες μίας συγκεκριμένης χώρας. Αποκλίσεις ως προς το χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορισμούς.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για κάποιο μοντέλο, χρώμα, επιλογή ή αξεσουάρ που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα, αλλά δεν είστε σίγουροι για τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ŠKODA AUTO και/ή τον εξουσιοδοτημένο στη χώρα σας εισαγωγέα για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Τιμές

Οι περιγραφόμενες τιμές αποτελούν τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης. Ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης και υπάγονται σε αλλαγές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.

Εμπορικά Σήματα

Εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία αναφέρονται στις ιστοσελίδες ŠKODA AUTO, είναι προστατευμένα σήματα της ŠKODA AUTO. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ονόματα των μοντέλων καθώς και για τα λογότυπα και εμβλήματα της εταιρίας.

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση του ιστότοπου της Συνερτζια Α.Ε. προϋποθέτει την αποδοχή των όρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εαν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του ιστοτόπου μας.